Mõnel lapsel avaldub tundlikkus muusika suhtes päris varakult. See väljendub näiteks laulmises või liikuma hakkamises muusikat kuuldes või huvis pillide vastu. Teisel lapsel võtab kõige selle avaldumine aega.
Väidan, et ei ole last, kes ei reageeriks muusikale. Räägin tundlikkusest, mitte muusika esitamisest, selle mõtestamisest või loomisest. Tundlikkus muusika suhtes on inimlik, igale inimesele omane.

Kirjutan täna 1-3aastastest lastest

Selles vanuses lapsed arenevad täiskasvanu mõistes ülikiiresti. Iga laps vajab pidevat vabatahtlikku liikumist, et tema sees toimuv areng ei jääks toppama seisva keha taha. Alles ta hakkas kõndima, nüüd juba keerutab, siis jookseb, siis hüppab, ja nüüd teeb juba tantsukava. On üsna sage, et 1-3aastane laps tundub liiga energiline, hüperaktiivne. Nii tundub meile, laps aga tõesti vajab liikumist.

Selles vanuses laps kogub enda ümbert kõik endasse, kuigi me ei saa sellest alati aru.  Sisuliselt on kogu tema ülejäänud elu kujundatud just selle keskkonna poolt, milles ta viibib kuni 3nda eluaastani.

Muusikat selle klassikalises tähenduses talle õpetada ei ole minu arvates selles vanuses eriti mõtet (kui tegemist pole just geeniusega nagu näiteks Mozart või  tänapäeval Lang Lang). Miks? Sest see muusika, mida laps ise tähele paneb, see, mis toimub tema sees muusikat kuuldes, ületab tõenäoliselt meie ettekujutuse. Nii jääb ainsaks võimaluseks tegelda lapsevanemal endal muusikaga nii hästi kui võimalik ja anda lapsele sellega eeskuju. NB! Lapsed õpivad peamiselt selles vanuses just matkides. Siis imbuvad temasse muusika põhialused iseenesest.

Kogu jutt oli vaid selgituseks, miks on kõige mõistlikum hakata 1-3aastase lapse emal/isal ise pilli õppima ning laps on vaja kindlasti tundi kaasa võtta. Ma näen, kui aktiivselt lapsed osalevad tunnis, isegi kui võib tunduda, et neid üldse see ei huvita. Nii saavad ühe korraga lahenduse mitmed küsimused – on võimalik lapsega koos olla, laps saab muusikalise hariduse nö muuseas, mängu kõrval, ema/isa saab ise täita oma ammuse unistuse osata mängida mõnda pilli ning – mida ma pean kõige olulisemaks – lapsevanem saab ise kätte tunded, mida ta soovib oma lapsele muusikaõpingutega: selle, kui miski ei tule välja ning selle, mida tähendab pingutus, eneseületus ja sellest saadav tasu – sügav rahulolu.

Mari Kalkun (Muusikakool Contrastare)

muusikatund

24. septembril 2014. aastal