Tänase artikli ajendiks on esmaspäeval, 15. detsembril ERRi Ringvaates olnud intervjuu homöopaatia teemal.

Kellele ei meeldiks hinnata teiste inimeste elusid – ühel on suhted mehega viletsad, teine ei saa lapsest aru, kolmandal on probleemsed suhted rahaga, neljandal tööga, viiendal alkoholiga, kuuendal isaga jne jne. Kui tuttavad kokku saavad, jõutakse varem või hiljem teiste inimeste elukäikude diagnoosimiseni.

Ma kasutasin meelega seda sõna – diagnoosimine.
Meditsiinisõnastikust loen:
diagnoos la i diagnosis, s diagnoosi, taudinmääritys (kr dia läbi + kr gnosis teadmine, tunnetamine) haigusmäärang | haiguse olemasolu ja iseloomu (või puudumise) määratlus
diagnoosima  i diagnose, s diagnosoida diagnoosi panema, haigust määrama.

Tekib küsimus, mis on haigus?
haigus la morbus, i disease, s sairaus psühhofüüsilise struktuuri või funktsiooni hälve, mis põhjustab ajutist või püsivat kahju, funktsiooni piiratust või invaliidsust (haigus ning sellega seotud tunded ja reaktsioonid); vrd tõbi

Ja veel võiks täpsustada, mida tähendab psühhofüüsiline?
psühhofüüsiline la psychophysicus,  i psychophysical, s psykofyysinen (kr psyche vaim, hing + kr physis elu, loodus) hingelis-kehaline | psühholoogiliste ja füsioloogiliste protsesside vahelistesse suhetesse puutuv

Teen järelduse, et kasutasin sõna diagnoosimine täiesti õiges tähenduses. Eriti, kui võtta aluseks kreeka keelest tulevad algsed tähendused. Näiteks, halbades suhetes abikaasaga on enam kui tõenäoline, et kaasnevad ka füsioloogilised probleemid, kuid kindel on see, et häiritud on vaimu-hinge elu.

Väidan niisiis, et pea iga inimene tegeleb vähemalt mingil määral teise inimese diagnoosimisega.  Kui mitte muul juhul, siis kuulsuste puhul ikka. Selline tegevus ei pruugi aga sugugi täpne olla. Kui üks inimene arvab, et teisel inimesel on oma abikaasaga probleemsed suhted, ei pruugi need suhted veel sellepärast probleemsed olla. Ja kui ka diagnoos on juhuslikult mingil määral õige, siis diagnoos ise inimest terveks veel ei tee.

Üldiselt on nii, et tunduvalt lihtsam on ravida nohu kui suhet millessegi või kellessegi. Kui vaadata ümberringi, siis nohu enamasti möödub, korrastamata suhted kipuvad aga lausa elupäevade lõpuni inimest saatma.

Nüüd loo pealkirja juurde: mis on homöopaadi ülesanne?
Vastan homöopaatia rajaja Samuel Hahnemanni sõnadega: „Arsti kõrgeim ja ainus kutse on haigete inimeste terveks tegemine, mida nimetatakse ravimiseks.“ (Organon VI §1).

Inimestele meeldib teisi inimesi diagnoosida. Meeldib öelda, et tema probleemide põhjus seisneb suhetes selle ja tollega. Ja inimestele meeldib, kui neid endid diagnoositakse.

Kas diagnoos aga teeb inimese terveks?
Kui nimetada ära füüsiliste probleemide nö põhjus, siis tuleks ju ravida põhjust, antud juhul viletsat suhet. Kas aga ainuüksi homöopaatilise raviaine, olgu see näiteks Sabadilla, Sarsaparilla, Pulsatilla või Chamomilla, sissevõtmine ravib selle viletsa suhte? Ei ta ravi. Viletsa suhte ravi kestab palju aastaid ja homöopaatia selle vankri ette rakendamine on kurjast.

Mis ma sellega öelda tahan?
Pange tähele, kas teie „homöopaat“ keskendub teie füüsilistele sümptomitele oma tuhandes üksikasjas või kaldub pigem teid ja teie elu diagnoosima. Diagnoosimine terveks ei tee.

Retsept:
jäta meelde, et homöopaadi ülesanne on inimeste terveks tegemine, mitte diagnoosimine.

Mari Kalkun,
18. detsembril 2014. aastal

Kasutatud kirjandus:

  • Nienstedt, W (peatoim.) (2004). Meditsiinisõnastik. Tallinn: Medicina.
  • Hahnemann, S. (2006). Organon der Heilkunst. 6. Auflage. Kandern: Narayana.

Loe e-perekoolis veel: