Viimastel kuudel on antud teema tõusnud päevakorda, kui hakkas levima Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt 2015. a eesti keeles ilmunud dokument, millel hakkab põhinema meie laste seksuaalne harimine koolides. Seksuaalhariduse uusi suundi on nimetatud hullumeelsuseks. Paljud lapsevanemad on mures. Hoolimata sellest, et Objektiiv on kirjutanud sel teemal mitmeid artikleid ja Tallinna Televisioonis oli temaatiline saade – peavoolumeedia on seda teemat täielikult vältinud.

Ülle Liivamägi Perekoolis (www.sternum.ee) toimus 27.01.2017.a jurist Henno Nurmsalu loeng, kus anti lapsevanematele ülevaade Eesti koolide seksuaalharidusega seotud alusdokumenditest; väärtustest, millel põhinetakse; teaduslikest uuringutes, mille kaudu on õppeprogrammideni jõutud. Lisaks tegid vanemad omal nahal läbi Eesti õpetajate õppematerjalides soovitatud harjutusi.

Mainitud WHO koostatud Euroopa seksuaalhariduse standardid1 on aluseks seksuaalhariduse õppematerjalidele ja annavad filosoofilise aluse ja suuna ka Eesti vastavatele õppematerjalidele ja aineprogrammidele. Muuhulgas defineeritakse WHO standardis „holistilise“ seksuaalhariduse mõiste ning antakse alus mitmekesisele, võimalikult varases lapsepõlves (ehk sünnist) algavale seksuaalkasvatusele.

Eelviidatud WHO materjalid on aluseks ka Eestis koostatud seksuaalkasvatuse õppematerjalidele2. Nimetatud materjalides keskendutakse 4.-9. klassi õpilaste harimisele eelkõige raseduse vältimise, rasestusvastaste vahendite kasutamise ja abordi teemadel. Õppematerjal sisaldab ka erinevaid näitlikke mänge, mida õpilastega tunnis läbi viia.

WHO materjalid põhinevad suures osas Ameerika Ühendriikide Indiana ülikooli zooloogia professori Alfred Kinsey seksuaalkäsitlusel. Ka Eesti õppematerjalis on viited prof. Kinseyle. Loengus anti ülevaade prof. Kinsey ideedest (laps kui seksuaalne olend alates sünnist; seksuaalsusega seotud tabusid ei eksisteeri; pedofiiliat ei eksisteeri). Samuti räägiti prof. Kinsey vastuolulisest isikust, tema isiklikul osavõtul või teadmisel läbiviidud katsetest 4-kuuste ja vanemate imikute ning laste orgasmide mõõtmisel ning süstemaatilisest noorte poiste ärakasutamisest. Perverssusega olid seotud terve ring prof. Kinsey kaastöötajaid ja tema abikaasa.

Prof. Kinsey olulisemad infoallikad olid seksuaalsuse „eksperdid“ nagu tegutsevad pedofiilid ning vangid, kelle hälbeline maailm üldistati prof. Kinsey poolt kogu USA-d iseloomustavateks järeldusteks. Kuigi Kinsey uuringute korrektsus seati kahtluse alla juba 1950ndatel, ei ole see siiani takistanud nende teooriate levikut kogu maailmas. Veelgi enam, Kinsey seksuaalkäsitlus sai aluseks mitmetele karistusõiguslikele leevendustele seksuaalhälvete ja pedofiilia kriminaliseerimisel. Vastav käsitlus kujundab meie elu praegugi.

Kinseyst on tehtud mitmeid dokumentaalfilme nagu Secret History: Kinsey’s Paedophiles (1998)3 või The Kinsey Syndrome (2008)4. Eestis paraku Kinsey temaatikat kajastatud ei ole, välja saab tuua vaid Objektiivi artikleid ja Andres Raidi saate „Mõtleme taas“ Tallinna TV-s 3. jaanuaril 20175 aastal. Olgu öeldud, et Hollywoodi 2004. aasta film „Kinsey“ Liam Neesoniga peaosas jätab temast mulje kui vaid natuke hälbelisest isikust ning tema uuringute usaldusväärsuse teemat ei puuduta. Praeguseni tegutseb Indiana ülikooli juures Kinsey Instituut6.

Selleks et selgemini mõista laste võimalikke emotsioone tunnis, tegid lapsevanemad loengus läbi erinevaid koolides 4.-9. klassis kasutatavaid harjutusi (Eesti koolide seksuaalhariduse materjalide põhjal). Seejärel arutleti selliste mängude mõjust lastele. Mainimist väärivad kondoomiralli, kondoomivenitus võimalikult suure kehaosa peale ja rühmatöö seksuaalse sõnavara (naise suguelundid, mehe suguelundid, seksuaalakt) võimalikult mitmekesise kasutamise kohta.

Õhku jäi palju küsimusi. Millised on seksuaalkäitumisega seotud väärtused? Kuidas hoida oma lapsi? Kas seksuaalkäitumise mitmekesisus, täielik vabadus ja sellega koos põhiprobleemina raseduse ja suguhaiguste vältimine on kõige tähtsamad eesmärgid seksuaalhariduses?

Henno Nurmsalu

Kasutatud allikad:

  1. Euroopa Seksuaalhariduse standardid. WHO, 2015. http://www.estl.ee/admin/upload/Dokumendid/WHO-Standards_Estonian(2).pdf
  2. Seksuaalkasvatus II ja III kooliaste. Õpetajaraamat 2005. Tervise Arengu Instituut, 2005. http://lft.ee/admin/upload/files/Seksuaalkasvatus_II_ja_III_kooliaste_est.pdf
  3. Secret History: Kinsey’s Paedophiles. Dokumentaalfilm, 1998. https://www.youtube.com/watch?v=UVC-1d5ib50
  4. Kinsey. Telefilm, 2005. https://www.youtube.com/watch?v=FQE_SjehdVw
  5. Mõtleme taas. Telesaate,Tallinna TV.3.01.2017. http://www.tallinnatv.eu/saated-sarjad/arutelu/motleme-taas
  6. Kinsey Institute kodulehekülg (www.kinseyinstitute.org)