Ajakirjas Tervisetark nr 3 (5) märts 2014 ilmus artikkel “Homöopaatiline gripiravi – kas toimib või mitte?” Artikli põhilugu on sellest, et naine otsustas gripilaadset viirust ravida apteegist ostetud Gripp-Heeliga ning sai selle tulemusena keskkõrvapõletiku ja antibiootikumikuuri. Esitame siinkohal homöopaatia praeguste õpilaste arutelu artikli teemal.

Esimesena esitame Henno Nurmsalu arutelu.

Tervisetargas ilmunud Maire Kõrveri artiklis esitati järgmised väited ja asjaolud:

 • haigel oli kaebuseks äge gripilaadne viirus, sümptomid : pea paks, nina kinni, kurgus kiipis lausa kõrvuni okastraat
 • haige on varasema elu jooksul kasutanud haiguste korral kangeid ravimeid sh antibiootikume
 • haige kasutas seekord apteegist ostetud Gripp-Heeli, mida manustas kahe tunni jooksul 1 tableti iga veerand tunni järel
 • tablettide toimel läks patsiendil olemine kergemaks, misjärel jätkas tablettide võtmist 1 tablett iga 2-3 tunni järel
 • paar päeva oli kergem kuni avaldusid sümptomid okastraaditundena keskkõrvas saagimisena, pea valu täis, pitsitas kõrvas
 • homöopaadi juurde ei läinud, tablette ei võtnud ja läks arsti juurde – diagnoos keskkõrvapõletik
 • järgnes antibiootikumikuur

Järgnevalt käsitlen antud juhtumit homöopaadi vaatenurgast:

 1. Homöopaatilisest ravist saame rääkida, kui patsiendi sümptomite järgi leitakse raviaine, mis tekitab tervel inimesel haigusele sarnaseid sümptomeid, seejuures on raviaine kogused üliväikesed.
 2. Homöopaatilise ravimeetodi korral tuleb seega näha, mis on patsiendi seisundis ravitav, teada raviainete ravitoimet ning osata ühendada raviaine raviv toime patsiendil avaldunud haiguse sümptomitega
 3. Antud juhtumi puhul seega ei saa rääkida homöopaatilisest ravist, sest patsiendi sümptomite alusel ei leitud just nendele sümptomitele sarnaseid sümptomeid tekitavat raviainet s.t ei kasutatud homöopaatilist ravimeetodit
 4. Lisaks eelnevale on homöopaatilise ravi põhiprintsiibiks ühe raviaine manustamine korraga, seda lihtsal põhjusel, et mitme raviaine korraga manustamisel ei ole võimalik ära tunda, milliseid sümptomeid raviained koostoimes tekitavad, mistõttu on avalduvate sümptomite iseloom teadmata. Õigemini, sellisel juhul tekivad patsiendil sümptomid, mis ei ole iseloomulikud enam sellele haigusele vaid on tekitatud aine poolt – ehk tegemist on raviainekatsetusega.
 5. Antud juhtumis manustati heele, mis oma olemuselt on mitme raviaine segud. Eestis on müügiluba ühel gripi heelil, mille müügiluba on välja antud Biologische Heilmittel Heel GmbH-le. Pakendi infolehe kohaselt sisaldab gripp heel – Toimeained: 1 tablett sisaldab: 1. Aconitum napellus D4 120 mg 2. Bryonia D4 60 mg 3. Lachesis mutus D12 60 mg 4. Eupatorium perfoliatum D3 30 mg 5. Phosphorus D5 30 mg. Abiaine: magneesiumstearaat 1,5 mg. Seega sisaldab kasutatud gripp heel 5 homöopaatilist raviainet.
 6. Ükski materia medica, kus sisalduvad raviainekatsetuste tulemused, ei sisalda ega saagi sisaldada infot, kuidas võiks toimida selline kokteil.
 7. Tuleb lisada, et homöopaatilise ravi korral ei ole soovitav raviaine liiga suure kontsentratsiooni tõttu kasutada alla D12 lahjendusega aineid (D1 on 1:10 lahjendus), mistõttu raviaine toime võib olla liiga tugev.
 8. Homöopaatilise ravi oluline osa on patsiendi jälgimine pärast raviaine võtmist, et saada aru seisundi muutusest ning süptomite muutusest. Vajadusel tuleb kas muuta potentsi või leida uus, sobiv raviaine.
 9. Antud juhtumi puhul toimus pidev heeli võtmine, mistõttu ei toimunud mitte üksnes uute sümptomite avaldumine, vaid tõenäoliselt ka raviaine üledoos. Sisuliselt oligi loomulik haiguse sümptomite hetkeline taandumine, kuna organism pidi tegelema uue, võõrast allikast tuleneva mürgistusega ning senised haigusesümptomid jäid peidetuks.
 10. Antud juhtumist ei selgu ka, kas patsiendil tekkis pärast heeli manustamist uusi sümptomeid, siinjuures ei pea ma silmas mitte üksnes haigusega seotud sümptomeid, vaid ka muid erilisi sümptomeid, mis homöopaatilise raviaine määramisel on olulised.
 11. Patsiendil tekkis paar päeva hiljem uus ja tugevam haigusseisund, mille põhisümptomiks oli okastraaditunne kõrvas saagimas ja tugev peavalu. Kirjeldatud haiguse liikumine on selles osas ettearvatav, et pärast esialgsete sümptomite peitmist ilmnes haigus uuesti ja tugevamalt. Sisuliselt oli haigus kogu selle aja organismis olemas.
 12. Ka artiklis kirjeldatud muud juhtumid ei käsitle muud kui heelide võtmist ja toimet, kuid ei ole seotud homöopaatilise raviga.

Kokkuvõttes ei saa artiklis kirjeldatud juhtumi puhul rääkida homöopaatilisest ravist, vaid teadmata mõjuga ravimi võtmise katsetusest gripilaadse haigusseisundi puhul. On huvitav, et võetud ravimi kasutaja infolehelt ei selgu, milleks seda kasutatakse ning mis näidustustel. On vaid üks rida:
Gripp-Heel on homöopaatiline preparaat. Sellest tulenevalt on raske analüüsida ka antud ravimi toimet.

Seega, artikli pealkiri ei vasta artikli sisule, kuna artiklis ei räägita homöopaatilisest ravist.

Henno Nurmsalu, 19. märtsil 2014. aastal

Loe samal teemal veel:

Homöopaatiline gripiravi – kas toimib või mitte? Vastulause artiklile II. Dr Triin Lepp. 19.03.2014

Homöopaatiline gripiravi – kas toimib või mitte? Vastulause artiklile III. Kady Altdorf. 19.03.2014.

Tõeline homöopaatia on valitutele. Mari Kalkun. 26.03.2014