Praktiline homöopaatia – nii hea raamat!!!

praktiline homoopaatia

Vinton McCabe’i teos “Praktiline homöopaatia” on õppe-eesmärgil kasutamiseks suurepärane raamat. Nimelt võimaldab selle raamatu vigaderohkus pidevat ja järjekindlat tööd nii homöopaatia teooria, Materia medica’te  kui repertooriumidega. Õppe-eesmärgil analüüsisin McCabe’i raamatu peatükis „Sümptomid“ olevat osa „Väljaheited“ lk 169-171.

Tegemist on nö repertooriumi osaga, kus antakse sümptom ja selle juurde ained, mis raviaine katsetustes on vastava sümptomi tekitanud või kliiniliselt tõestust leidnud.

Analüüsi aluseks kasutasin homöopaatide põhitöövahendit, James Tyler Kenti repertooriumit Repertory of the Homeopathic Materia Medica (edaspidi kasutan lühendeid kas Kent või repertoorium). Kenti repertooriumis leiab vastava osa pealkirja „Stool“ alt, lk 635-644.

Vajadusel kasutasin ka Frederik Schroyensi täiendatud repertooriumit Synthesis. Repertorium Homeopathicum Syntheticum (edaspidi Schroyens või Synthesis).

Vinton McCabe ei ole avalikustanud, missugustele allikatele ta oma „Sümptomite“ peatükki koostades on toetunud. Samas Schroyensi 2088 lehekülje paksuses ülitihedas ainete loetelus on iga aine taga toodud autor, kes selle aine selle sümptomi juures annab.

Et analüüsitavat piiritleda, kasutan Vinton McCabe’i poolt lugejale antud koduse komplekti jaoks soovituslike ainete nimekirja lk 29-30. Selles nimekirjas on 59 homöopaatilist raviainet ja üks homöopaatilisi raviainekatsetusi mitteläbinud aine (Rescue remedy). Viimast ainet ei võta ma järgnevas analüüsis arvesse. McCabe’i poolt koostatud soovituslike ainete nimekirjas olevad ained koos analüüsis kasutatud lühenditega on analüüsi lõpus.

Üldised tähelepanekud:

McCabe on andnud iga sümptomi all ained suvalises järjekorras:

 • ta ei kasuta tähestikulist järjekorda. Kui on kriitiline situatsioon, mida akuutne haigus alati on, on ravija jaoks iga liigne pingutus aja- ja energiakulu, mis on röövitud haige arvelt. Kui ained ei ole harjumuspärases tähestikulises järjekorras, tähendab see repertooriumi koostaja täielikku hoolimatust repertooriumi kasutaja ja haige suhtes.
 • ta ei ole adekvaatselt eristanud sümptomi esinemissagedust ainete puhul, mille tõttu normaalne repertoriseerimine on võimatu. McCabe’i poolt suvalises kohas lisatud sõna „Samuti“ on enam kui eksitav, sest ainete olulisusega ei ole neil sõnadel seost.

McCabe on andnud kasutajale sümptomeid, mille alt leiab vaid ühe 1punktilise aine. Sellise info põhjal ei või mitte kunagi langetada ravi-otsust. Miks koormab McCabe ravijat sellise infoga?

Enne analüüsi tulemuste avalikustamist

Olen kindel, et sellesse analüüsi on valmis süvenema vähesed, kui mitte üksikud. Neile, kes on valmis süvenema: soovitan võtta minu poolt mainitud raamatud kõrvale. Siis joonistub välja tõeline absurdsus, millega Vinton McCabe oma lugejaid toidab. See võiks olla naljakas, kui tegemist ei oleks inimeste tervise, enamgi veel – inimeste eludega. Selle raamatu järgi ei saa professionaalne homöopaat ravida mitte ühtegi inimest. Millel põhineb arvamus, et mõni teine saab seda teha?

Analüüsi tulemused

 • Musta väljaheite korral, Black 635 — /96-28-9/Thuja* /Bry; Cina; Cocc; Podo; Rumex/

Lugemise õpetus:

 • Musta väljaheite korral – see on sümptom raamatus „Praktiline homöopaatia“, lk 169
 • Black 635 – vastav sümptom Kenti repertooriumis koos lehekülje numbriga — /
 • – 96 – nii palju on Kenti repertooriumis aineid kokku selle alajaotuse all/
 • – 28 – nii palju on aineid Kenti repertooriumis vastava alajaotuse all sellest nimekirjast, mida soovitab McCabe koduseks kasutamiseks (kokku 59 ainet)/
 • – 9 – nii palju aineid mainib McCabe oma raamatus selle alajaotuse all/
 • – Thuja* – see aine puudub Kenti repertooriumist, aga on Synthesises, täpne allikas on teksti lõpus , oluline on ka kirjaviis, antud juhul on tegemist 1punkti ainega/
 • Bry; Cina; Cocc; Podo; Rumex 2punkti ained, mis on Kenti vastavas alajaotuses ja kuuluvad McCabe’i soovitatud kodukomplekti hulka, need on olulised ained, mida McCabe ei ole vastavas alajaotuses maininud. NB! Siin ja edaspidi ei ole välja toodud puuduvaid 1punkti aineid/

Jätkame:

 • Pruuni väljaheite korral, Brown 636 — /78-29-9/-/Camph; Chin; Graph; Rumex; Sabad/
 • Savi- või mullakarva väljaheite korral, Clay-colored 636 — /25-8-3/Phos*/Chin; Gels; Hep; Kali-bi; Podo/
 • Kui väljaheide näeb välja nagu savi, Clay-like 636 — /8-3-1/-/PodoMis põhjusel on mainitud ainult üks aine, ruumi ju raamatus selles reas on?
 • Halli väljaheite korral, Gray 637 — /34-8-4/-/Calc; Carb-v; Nat-mNeed väljajäänud ained oleks raamatus sellesse ritta ära mahtunud küll.
 • Rohelise väljaheite korral, Green 637 — /90-28-10/-/Cham; Coloc; Podo; Acon; Appis; Bell; Calc; Chin; Eup-p; Hep; Lyc; Nux-v; Sep-Lugemisõpetus: Cham; Coloc; Podo – McCabe’il välja jäänud 3punkti ained. McCabe annab antud juhul oma 10 aine seas ka 2punkti aineid, miks on välja jäetud olulisemad 3punkti ained?

90st ainest 10 välja tuua on tugevalt eksiteele viiv.

 • Mustjasrohelise väljaheite korral, Green; blackish 637 — /6-4-4/-/-/Eelnev alajaotus oli Kentil 90 ainega ja see alajaotus 6 ainega. McCabe’il aga vastavalt 10 ja 4. Kas oskate ravi korral adekvaatselt liikuda?
 • Sinakasrohelise väljaheite korral, Bluish, green on standing, changes to 636 — /1-1-1/-/-/ Tegemist on väga meelevaldse tõlgendamisega. Miks üleüldse on mõtet „kodukasutaja“ raamatusse panna üksi esinev 1punkti aine? Sellisele alajaotusele ei toetu isegi ükski professionaal.

Ei Kentil ega Synthesises ole “sinakasrohelist väljaheidet”, on “sinine väljaheide, mis muutub seistes roheliseks”. Tegemist on väga meelevaldse sümptomi leiutamisega.

 • Pruunikasrohelise väljaheite korral, Green, brownish 637 — /9-6-5/-/välja on jäänud 1punkti aine/
 • Mururohelise väljaheite korral, Kentis vastav alajaotus puudub, leidub Synthesises. Synthesis: Green; grass; like cut 1013 — /11-6-3/-/Ant-t; Cham/ Välja jäetud olulised 3punkti ained.
 • Oliivrohelise väljaheite korral, Green, olive green 638 — /4-2-2/-/-/
 • Kollakasrohelise väljaheite korral. Kentis puudub vastav alajaotus, leidub Synthesises: Green, yellowish 1013 /8-3–/Ip*/Sulph

Synthesises ei ole selles alajaotuses Ipecacuanha‘t, vaid on teiste hulgas 3punkti ainena Sulphur, mida McCabe ei ole maininud. Synthesises on veel ka järgnev jaotus Green, yellowish, turning 1013 –/1-1-1/-/-/ Siin on aineks Ip. Tegemist ühe 1punkti ainega alajaotuses, sisse on toonud selle Phataki, vähemtuntud repertooriumide koostaja. Sellist alajaotust homöopaat otsuste tegemiseks ei kasuta.

 • Punakat värvi väljaheite korral, Reddish 641 — /7-4-3/Lyc*; Phos*; Sulph*/-/
 • Oranzhi väljaheite korral, Yellow, orange 644 — /9-5-1/-/-/
 • Valgevõitu väljaheite korral, White 643 — /87-34-11/-/Caust; Cina; Graph; HepKuidas on saanud sõnast White eestikeelne sõna ‘valgevõitu’?

Kenti repertooriumi ainete hulgast näeme, et tegemist on üldjaotusega, järgnevad on selle üldjaotuse alajaotused, McCabe’i loetelus on aga sellel raske vahet teha.

 • Kriitvalge väljaheite korral, White; chalk like 644 — /14-8-4/Merc/Podo/

Merc – ei leidu ei Kenti repertooriumis ega Synthesises! Samas on välja jäetud Podophyllum.

 • Keedetud munavalge värvi väljaheite korral. Kentis puudub vastav alajaotus, leidub Synthesises: White; grey: eggs; like boiled 1020 — /Urt-u (lisanud Phatak, vähemtuntud repertooriumide koostaja)

See on üks 1punkti aine, selliselt seda sümptomit ei ole võimalik kasutada.

 • Hallikasvalge väljaheite korral, White; grayish white 644 — /3-1-1/Dulc/-/

Dulc – ei leidu ei Kentis ega Synthesises!

 • Kui hallikasvalgel väljaheitel on verised triibud, White; gray, streaked with blood 644 — /1-1-1/-/-/

Üks 1punkti aine, milleks koormata ebavajaliku informatsiooniga akuutses seisundis haige ravijat?

 • Piimjasvalge väljaheite korral, White; milk-like, chyle-like 644 — /32-14-8/-/Chin; Podo; Hep; Kali-bi/
 • Kollase väljaheite korral, Yellow 644 — /120-32-10/-/Podo; Ars; Calc; Chin; Coloc; Gels; Petr; Phos/

Tegemist on üldjaotusega, millest McCabe on otsustanud näidata kodusele ravijale 10 ainet.

Järjekordselt on välja jäänud Podophyllum peltatum – suur kõhulahtisuse aine. McCabe vaataks nagu repertooriumis mõningatest ainetest järjepidevalt mööda. Samas kõhulahtisuse raviainete juures ta Podophyllumit mainib. Kuidas peaks tema raamatu kasutaja väljaheite põhjal ära tundma, et tegemist on Podophyllumi ainepildiga?

 • Erekollase väljaheite korral, Yellow, bright 644 — /2-0-2/Phos*; Gels*/-/
 • Pruunikaskollase väljaheite korral, Yellow, brownish 644 — /6-1-1/-/-/
 • Rohekaskollase väljaheite korral, Yellow, greenish 644 — /20-8-6/-/1punkti ained/
 • Safranivärvi väljaheite korral, Yellow, saffron, like 644 — /4-1-1/-/-/
 • Valkjaskollase väljaheite korral, Yellow, whitish 644 — /12-8-6/-/1punkti ained/
 • Heledavärvilise või kahvatu väljaheite korral, Light-colored 639 — /55-16-6/-/Chin; Podo/
 • Tumedavärvilise väljaheite korral, Dark 637 — /39-9-9/-/-/
 • Verise väljaheite korral, Bloody 635 — /144-43-6/-/Coloc; Apis; Arn; Bry; Calc; Caust; Cham; Chin; Dulc; Ferr-p; Geraph; Ip; Kali-bi; Lyc; Podo; Puls; Sep; Sil; Sulph; Thuja; Verat/

See on suur alajaotus, millest McCabe annab väga eksitava informatsiooni.

 • Kui väljaheitel on verised triibud, Bloody, streaks, in 636 — /20-13-2/Rhus-t*/Podo; Coloc; Kali-bi; Sulph/
 • Kui väljaheide näib sisaldavat hakitud toitu, Chopped 636 — /8-4-3/-/1punkti ained/
 • Kui väljaheide näeb välja nagu hakitud peet, Chopped, beets 636 — /1-1-1/-/-/ Üksik 1punkti aine, kasutada alajaotust ei või.
 • Kui väljaheide näeb välja nagu hakitud munad, Chopped, eggs 636 — /6-4-4/-/-/
 • Kui väljaheide näeb välja nagu hakitud spinat, Chopped, spinach 636 — /4-3-3/-/-/
 • Kui väljaheide sisaldab ka tegelikult seedimata toitu, Lienteric 638 — /85-24-8/Puls*/Ars; Chin; Podo; Arn; Cina; Coloc; Ferr-p; Hep; Petr; Sil/

Lisaks Podophyllumile on sageli siinsetest alajaotustest välja jäetud ka China officinalis, mis on ometigi teada kui vedelikupuuduse aine ja sellega otseselt seotud seedeprobleemidega. St seedeprobleemidega peaks China olema alati mõtetes, kuidas aga tunneb ravija McCabe’i antud ainete juures ära China ainepildi?

 • Kui väljaheide on pikk ja peenike nagu koeral, Long, narrow 639 — /12-7-2/-/Caust; Graph/

Ei Kentil ega Synthesises ole sellist ühend-sümptomit: Long, narrow + Dog’s like. Eraldi jaotused on aga mõlemas. Sellise meelevaldse sümptomite ühendamise peale professionaalne homöopaat isegi ei tule.

 • Kui väljaheitel on vastumeelne lõhn, Odor; offensive 640 — /136-34-9/-/Bry; Podo; Calc; Ip; Puls/
 • Kui inimene hakkab ise sama vastumeelselt lõhnama

Kust leida, kui inimene lõhnab väljaheite moodi? Olgu, otsime: leiame üldjaotuse „higistamine“ alt: lõhn, vastumeelne, Perspiration; Odor, Offensive 1298 — /59-26-1/-/Arn; Graph; Hep; Lyc; Merc; Nux-v; Petr; Puls; Sep; Sil; Thuja; Ars; Carb-v; Dulc; Lach; Phos; Rhus-t; Staph; Verat

McCabe on selle alajaotuse alla andnud 1 aine – Sulphuri. Milles seisneb loogika ja miks peaks ravija sellist sümptomit otsima väljaheidete juurest?

 • Kui väljaheide lõhnab roiskunult, Odor; putrid 640 — /38-15-7/Sulph*; Phos/-/

Phosporit ei ole ei Kenti ega Synthesise aineterohkes loetelus!

 • Kui väljaheide lõhnab riknenud juustu järele, Odor; cheese, rotten, like 640 — /3-2-2/-/-/
 • Kui väljaheide lõhnab mädamuna järele, Odor; eggs, like rotten 640 — /13-6-5/Phos*/Cham/
 • Kui väljaheide lõhnab hapult, Odor; sour 640 — /34-17-8/-/Coloc/
 • Lõhnatu väljaheite korral, Odorless 641 — /18-5-3/Apis*/Rhus-t/

Synthesises antud ainete taust: Thuja* – lk 1009, kogutud C von Boenninghauseni poja poolt/Phos* – lk 1010, kogutud Bogeri poolt/Lyc*; Phos*; Sulph* Lyc – lk 1013, kogunud Phatak; Phos – lk 1013, kogunud Boger; Sulph – lk 1013, kogunud Boger/Phos*; Gels* Phos – lk 1021, kogunud Boger; Gels – lk 1021, kogunud Boger/Rhus-t* Rhus-t – 1010, Boger/Puls* Puls – lk 1019, kogutud Heringi poolt/Sulph*; Phos Sulph – lk 1016, kogutud Paschero poolt (NB! ainust 2punkti aine kõigist Synthesisest toodud ainetest)/ Phos – puudub nii Kentil kui Synthesises/Phos* Phos – lk 1016, Boger/Apis* Apis – lk 1017, lisatud Phataki poolt.

Vinton McCabe’i poolt lugejale antud koduse komplekti jaoks soovituslike ainete nimekiri (29-30) koos töös kasutatud lühenditega (kirjaviis McCabe’ilt):

Aconitum napellus (Acon); Allium cepa (All-c); Antimonium tartaricum (Ant-t); Apis mellifica (Apis); Arnica montana (Arn); Arsenicum album (Ars); Belladonna (Bell); Bellis perennis (Bell-p); Bryonia alba (Bry); Calcium carbonicum (Calc); Calendula officinalis (Calen); Camphora (Camph); Carbo vegetabilis (Carb-v); Causticum (Caust); Chamomilla (Cham); China/Cinchona (Chin); Cina (Cina); Cocculus (Cocc); Coffea cruda (Coff); Colocynthis (Coloc); Drosera rotundifolia (Dros); Dulcamara (Dulc); Eupatorium perfoliatum (Eup-per); Euphrasia (Euphr); Ferrum phosphoricum (Ferr-p); Gelsemium (Gels); Graphites (Graph); Hepar sulphur (Hep); Hypericum (Hyper); Ignatia amara (Ign); Ipecacuanha/Ipecac (Ip); Kali bichromicum (Kali-bi); Lachesis (Lach); Ledum palustre (Led); Lycopodium (Lyc); Magnesium phosphoricum (Magn-p); Mercurius (? Merc); Natrium muriaticum (Nat-m); Nux vomica (Nux-v); Petroleum (Petr); Phosphorus (Phos); Phytolacca (Phyt); Podophyllum (Podo); Pulsatilla (Puls); Rhus toxicodendron (Rhus-t); Rumex crispus (Rumex); Ruta graveolens (Ruta); Sabadilla (Sabad); Sepia (Sep); Silicea (Sil); Spigelia (Spig); Spongia tosta (Spong); Staphysagria (Staph); Sulphur (Sulph); Symphytum (Symph); Thuja occidentalis (Thuja); Urtica urens (Urt-u); Valeriana (Valer); Veratrum album (Verat), Rescue remedy (?).

Mari Kalkun

Kasutatud kirjandus:

 • McCabe, V. (2014). Praktiline homöopaatia. Põhjalik käsiraamat homöopaatilistest ainetest ja nende kasutamisest akuutse haiguse ajal. Kirjastus Helios.
 • Kent, J. T. (2006, 2007). Repertory of the Homeopathic Materia Medica. New Delhi: B. Jain Publishers (P) Ltd.
 • Schroyens, Fr. (2004). Synthesis. Repertorium Homeopathicum Syntheticum. London: Homeopathic Book Publishers.