Mis on e-perekool?

e-perekool on internetiajakiri, mis on loodud Sternum kooli õpilastele õppetööks. Mitmed artiklid on laiemale lugejateringile huvipakkuvad, seetõttu on need ka avalikuks lugemiseks. Kõik sellised artiklid on leitavad Teema “avalikud artiklid” alt.

e-perekool on logiraamat, kuhu panevad oma mõtted ja refereeringud kirja Ülle Liivamägi Perekooli õpilased, õpetajad ja terapeudid. Mõned lood sisaldavad salajasi isikuandmeid (näit tervis), sel juhul ei ole artiklite juures autorite nimesid.

e-perekoolis viidatakse teistele allikatele (raamatud, ajakirjad, internetiartiklid jmt). Ühelegi allikale viitamine ei tähenda, et e-perekool toetab või jagab allika omanike või autorite maailmavaadet. e-perekoolis pakutav toetub Euroopa kultuuripärandile, mis on tänapäevaks kinnitust leidnud ka teaduse poolt.

e-perekooli artiklitele võib viidata, eeldusel et viitate allikale: www.e-perekool.ee

e-perekool kuulub mittetulundusühingule Aktiivsünnituse Perekeskus ning on seotud Ülle Liivamägi Perekooli ja Sternum Koolitusega.

Ettepanekud ja kommentaarid on oodatud aadressil toimetaja@sternum.ee