Autoriõigus

Kõik e-perekool.ee artiklid on autorikaitse objektid. Autoriõiguste omanikud on Sternum OÜ ja autorid.

Lehel avaldatud avalikke materjale võib kasutada korrektselt tsiteerides ja viidates.
Parooliga kaitstud artikleid ei ole lubatud kopeerida ja jagada.